Závazná přihláška na konferenci Energetika 2023

Jak rychlá má být transformace energetiky?

která se koná ve dnech 20. - 21. září 2023 v Brně
Pokud jste se v loňském roce účastnili naší konference, Vaše kontaktní údaje automaticky předvyplníme po zadání IČ do následujícího pole: IČ:

Údaje o společnosti

Název společnosti

Ulice

Město

PSČDIČ

Telefon

Email

Údaje o účastnících

Počet účastníků:

Informace a podmínky

Po odeslání přihlášky Vám bude zálohová faktura zaslána společně s potvrzením na email. Přihlášku si můžete po odeslání rovněž uložit ve formátu PDF.

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 19 965,– Kč (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.
Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, které si účastníci konference zajišťují individuálně.
V případě neúčasti platí storno podmínky uvedené níže, nebo je možná účast náhradníka.
Storno podmínky: při zrušení účasti do 31. 8. 2023 storno poplatek 50 %, po 31. 8. 2023 100 % výše účastnického poplatku.
Informace o platbě v EUR bude s ohledem na vývoj kurzu zveřejněna později.
Platbu účastnického poplatku je možné provést v EUR, a to dle pokynů uvedených na https://www.egubrno.cz/eur/
Poznámka:
Souhlasím Nesouhlasím se zařazením výše vyplněných údajů do databáze účastníků konference Energetika, kterou zpracovává společnost EGÚ Brno, a. s., se sídlem Hudcova 487/76a, 612 00 Brno, IČ: 46900896. Tyto údaje budou uchovávány po dobu konání konferencí Energetika a jsou použity VÝHRADNĚ v souvislosti s organizací této akce. Údaje z naší databáze nejsou předávány třetím stranám, pokud o to výslovně nepožádáte. Odvolat tento souhlas můžete zasláním požadavku na mail: info@egubrno.cz. Vaše údaje budou bezodkladně vymazány z databáze. O této skutečnosti budete informováni. V rámci konference Energetika budou pořizovány přiměřené fotografie, na kterých může být zachycena Vaše osoba. Svou účastí na ní udělujete s takovouto fotodokumentací souhlas. Tento obrazový záznam bude společnost EGÚ Brno, a. s. zpracovávat na základě oprávněného zájmu za účelem prezentace této akce na webových stránkách www.egubrno.cz, případně jako ilustrativní fotografie v článcích o konferenci Energetika. Fotografie budou na stránkách umístěny po dobu maximálně 3 let.